Lauri Lavanti

Kirkkonummi-lisä on sinunkin etusi
Kirkkonummi-lisä on sinunkin etusi

Kirkkonummi-lisä on sinunkin etusi

Kotihoidon tuen kuntalisä, eli niin sanottu Kirkkonummi-lisä, on kunnalle vapaaehtoinen maksu, jota se voi maksaa kotihoidossa olevista lapsista. Samalla kun isot kaupungit pienentävät kuntalisiään ja kotihoidon tuen lopettamisesta kokonaisuudessaan puhutaan, päätti Kirkkonummen kunnanvaltuusto lopettaa sen meiltä kokonaan. Kelan oman tutkimuksen mukaan paras ratkaisu olisi pidentää vanhempainvapaita ja hallituskin on lähtenyt perhevapaita uudistamaan, mutta tähän eivät yksittäiset kunnat voi vaikuttaa. Sen takia Kirkkonummelle pitäisikin palauttaa kuntalisä alle 2-vuotiaille lapsille, sillä siitä hyötyvät niin lapset, vanhemmat, päiväkotien työntekijät, muut kirkkonummelaiset kuin kunnan päättäjätkin.

Lapset

Kirkkonummi-lisän avulla lapsi saa olla kotona elämänsä vaiheet, jolloin hän tarvitsee eniten huomiota ja huolenpitoa. Noin 11 ja puolen kuukauden iässä kun vanhempainvapaa loppuu, useimmat lapset osaavat kontata ja ehkä jopa seistä tukea vasten. Myös eroahdistus on ajankohtainen. Vasta vuoden ikäisenä lapsi puhuu ensimmäiset sanansa ja alkaa myös pikkuhiljaa kävelemään. Lapsi alkaa myös osoittamaan omaa temperamenttiaan, jolloin on hyvä, että hyvin lapsen tunteva vanhempi on läsnä purkamassa tilanteita. Lapsi ei vielä myöskään osaa leikkiä toisten lasten kanssa.

2 vuotta täyttänyt lapsi on jo aivan erilainen yksilö. Tässä vaiheessa lapsi osaa jo huomioida ympärillään olevia, lapsi ymmärtää ohjeita ja alkaa oppia erilaisia asioita. Toki tässä iässä myös tahtominen on usein ajankohtaista, mutta toisaalta rutiinit auttavat tähän hyvin ja päiväkodissa niitä riittää.

Vanhemmat

Taloudellisesti 150 euroa kuukaudessa on iso raha kotihoidon tuen 342,95 euron päälle. Esimerkiksi yhdellä pienellä lapsella ja aikuisella menee ruokaan kuukaudessa arviolta 341 euroa. Pelkästä kotihoidon tuesta ei siis paljoa jää kuukaudessa käteen. Kirkkonummi-lisällä ostatkin päälle vaikka talvivaatteet lapselle.

Jokaisella vanhemmalla pitäisi olla mahdollisuus päästä nauttimaan lapsensa kehityksestä, varsinkin ensimmäisten vuosien aikana, jolloin lapsi oppii melkein päivittäin jotain uutta. Toivottavasti perhevapaauudistus tuo tähän helpotusta, mutta niin kauan kuin mennään nykyisellä mallilla, pystyy Kirkkonummi auttamaan vanhempia kuntalisällä.

Päiväkotien työntekijät

Yhdellä hoitajalla voi olla ryhmässään enintään neljä alle 3-vuotiasta lasta. Jo nyt on pääkaupunkiseudulla pulaa päiväkotien työntekijöistä ja nykyisillä työntekijöillä on kasvavia paineita lasten hoidossa. Kirkkonummen kunnallakin on kirjoitushetkellä 6 avointa työpaikkaa päiväkodeissa.

Kirkkonummen avoimet varhaiskasvatuksen työpaikat
Kirkkonummen avoimet varhaiskasvatuksen työpaikat

Jos useampi alle 2-vuotias siirtyy kotihoidosta varhaiskasvatuksen piiriin, on päiväkodeissa kädet varmasti täynnä. Vaikka tilat olisivat kuinka turvallisia tahansa, on neljästä konttaavasta ja jokeltavasta lapsesta huolehtiminen haastavaa kenelle tahansa. Jos sen sijaan lapsia hoidetaan kotona kahteen ikävuoteen asti, eivät he enää kaatuile jatkuvasti, heidän kanssaan voi leikkiä järjestelmällisemmin ja he osaavat todennäköisesti ilmaista itseään.

Kirkkonummelaiset

Vaikka et itse saakaan Kirkkonummi-lisää, siitä on sinullekin etua. Manner-Suomessa on jäljellä enää 55 kuntaa, jotka kuntalisää maksavat, joten kyseessä on oikein hyvä houkutin lapsiperheille. Kun kuntaan sitten saadaan lisää veronmaksajia, voidaan muitakin palveluita parantaa ja laajentaa, nimenomaan niitä, joita sinä käytät.

Muutenkin aikana jolloin syntyvyys on laskussa, ovat lapsiperheet kunnille entistäkin tärkeämpiä palveluiden varmistamiseksi. Kun keskimäärin lapsia saavat 30-40-vuotiaat, ja eläkkeelle siirrytään yli 60-vuotiaina, jää vanhemmille monta kymmentä vuotta aikaa tuottaa kunnalle verotuloja, joilla palveluita maksetaan. Varsinkin koronan aiheuttaman kriisin aikana yhä useampi on muuttanut pois Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta, pitäisi Kirkkonummen houkutella näitä samoja ihmisiä muuttamaan nimenomaan Kirkkonummelle.

Kunnan päättäjät

Varoitus: seuraavassa osiossa on paljon numeroita.

Kirkkonummi-lisän lopettamisessa oli tietenkin kyse siitä, että jostain piti leikata, jotta budjetti saadaan tasapainoon. Todennäköisesti on käyty läpi, että Kirkkonummi-lisä maksaa kunnalle yli 360 000 € vuodessa (jos tuen saajia on yli 200). Ehkä on myös ajateltu, ettei kotihoidon tuen kuntalisä vaikuta varhaiskasvatuksen kysyntään, vaikka se ei ole välttämättä totta.

Kuitenkin jokainen lapsi joka siirtyy tämän seurauksena päiväkotiin, maksaa kunnalle keskimäärin 672,85 euroa (palvelusetelin maksimihinnan ollessa 1 293 euroa ja vanhemman maksaessa tuloveroa kunnalle 620,15 euroa) kuukausitasolla. Vuositasolla riittää, että 45 lasta siirtyy kotihoidosta varhaiskasvatukseen, jotta kunta menettää saman 360 000 € vuodessa.

Kirkkonummi-lisä on toki myös hyvä markkinoinnin apuväline, sillä vain harva kunta sitä enää maksaa. Jos sillä saadaan houkuteltua yksikin lapsiperhe Kirkkonummelle esimerkiksi Keravan sijaan, saadaan kunnalle verotuloja 7 441,80 euroa vuodessa, niin kauan kun vain yksi vanhemmista käy töissä. Mikäli molemmat vanhemmat siirtyvät jossain vaiheessa takaisin työelämään, maksavat he vuosittain keskimäärin 14 883,60 euroa.

Summa summarum

Välitön hyöty kotihoidon tuen kuntalisästä on tietenkin sitä saaville perheille. 150 euroa kuukaudessa voi tuntua monesta pieneltä rahalta, mutta pienituloisessa perheessä sillä on suuri merkitys. Pelkästään heikoimmassa asemassa olevista huolehtimisen pitäisi riittää perusteeksi sen palauttamiseen.

Välillisesti Kirkkonummi-lisästä ja muistakin lapsiperheiden palveluista hyötyvät kuitenkin myös koko kunta. Lapsiperheiden houkutteleminen kuntaan on yksi parhaista tavoista saada kunnan taloutta parannettua pitkällä aikavälillä ja kuntalisä on siihen hyvä houkutin.

Muita kirjoituksia