Lauri Lavanti

Kuva Lauri Lavannista leikkimässä tyttärensä kanssa Muumimaailmassa.
Kuva Lauri Lavannista leikkimässä tyttärensä kanssa Muumimaailmassa.

Päiväkodit kaipaavat opettajia

Tällä hetkellä Kirkkonummella, kuten koko maassa, on pula varhaiskasvatuksen opettajista. Vuoteen 2030 mennessä tämä pula tulee vielä pahenemaan, kun varhaiskasvatuksen kiintiötä muutetaan siten, että päiväkotien hoitohenkilöstöstä kahdella kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Pula on muodostunut niin pahaksi, että kunnat ovat alkaneet kilpailla jopa palkkatasolla. Esimerkiksi meillä Kirkkonummella tarjotaan työehtosopimusta korkeampaa palkkaa. Kirjoitushetkellä Kirkkonummella on viisi varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa auki. Helmikuussa kunnalla oli kuusi paikkaa avoinna. Koko Uudellamaalla kunnat ja kaupungit hakevat yli 100 varhaiskasvatuksen opettajaa. Ilman uusien varhaiskasvatuksen opettajien palkkaamista, ei kuntaan voida avata lisää päivähoitopaikkoja väestön kasvaessa.

Mitä jos Kirkkonummella jo töissä olevilta varhaiskasvatuksen opettajilta kysyttäisiin, miten kunta voisi oikeasti olla parempi työnantaja ja päiväkoti parempi työpaikka? Vaikka laki ja varhaiskasvatussuunnitelma asettavat vaatimuksia sille, mitä päiväkodissa pitää tehdä, pystyy kunta työnantajana kuitenkin vaikuttamaan suuresti siihen, millaiset puitteet päiväkodissa on, ja millaiset mahdollisuudet opettajilla on työnsä toteuttamiseen. Työtä tekevät myös tietävät parhaiten mitä he tarvitsevat työssään.

Tässä olisi Kirkkonummelle selvä kilpailuetu muihin kuntiin ja kaupunkeihin verrattuna, kun yritetään palkata tarvittavia varhaiskasvatuksen opettajia. Antamalla opettajien aidosti vaikuttaa työhönsä ja työympäristöönsä, erotumme eduksemme työmarkkinoilla, parannamme nykyisten työntekijöiden viihtyvyyttä ja samalla myös työn laatu paranee, sillä hyvinvoivat työntekijät myös panostavat työhönsä enemmän. Kun meillä on motivoitunut varhaiskasvatuksen henkilöstö, saavat lapsemme entistä laadukkaampaa varhaiskasvatusta.

Pidetään Kirkkonummi lapsille ja lapsiperheille ystävällisenä kuntana ja huolehditaan varhaiskasvatuksen henkilökunnasta!

Muita kirjoituksia