Lauri Lavanti

Kuva Lauri Lavannista, taustalla näkyy metsää
Kuva Lauri Lavannista, taustalla näkyy metsää

Terveys kuuluu kaikille

Yksi käytännön asia mistä tulevat aluevaltuustot päättävät, on sote-palveluiden asiakasmaksut. Yleensä asiakasmaksuja käytetäänkin talouden sopeuttamiseen, sillä sitä kautta saadaan helposti lisää tuloja palvelun järjestäjälle. Ne ovat kuitenkin myös eriarvoistavia ja nostavat pitkässä juoksussa menoja.

Maksut eivät yleensä julkisella puolella ole kovin suuria, jos niitä vertaa yksityiseen terveydenhuoltoon. Esimerkiksi lääkärikäynti saa julkisella maksaa enintään noin 20 euroa, kun taas yksityisellä lääkärikäynnin hinta alkaa helposti 50-[70 eurosta. Palvelumaksuissa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että erityisen paljon julkisia sote-palveluja käyttävät ne, jotka ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa. Esimerkiksi meillä Länsi-Uudellamaalla asuu yli 40 000 pienituloista. Jokainen käynti, joka jää väliin taloudellisista syistä, johtaa pahimmillaan huomattavasti kalliimpaan erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Lisäksi jokaiseen maksuun sisältyy oikeus oikaisuvaatimukseen, joita sitten Perusturvajaostossa käsittelemme usean hengen voimin.

Poistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, säästämme byrokratiassa. Lisäksi pääsemme hoitamaan ongelmia ennen kuin niistä tulee merkittäviä. Ja tärkeimpänä varmistamme, ettei kukaan jää ilman hoitoa taloudellisista syistä.

Pidetään huolta meistä kaikista!

Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 20.1.2022.

Muita kirjoituksia